Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Norun Haugen (heretter omtalt som “jeg”) samler inn og behandler personopplysninger som gis ved signering av underskriftskampanjen.

Jeg er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Jeg har et sterkt fokus på personvern og vil at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger behandles på en trygg måte. Når personopplysninger behandles, gjøres dette i henhold til gjeldende regelverk og Datatilsynets retningslinjer. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller hvordan personopplysninger brukes kan du alltid sende meg en e-post: norunphaugen@gmail.co

INNSAMLING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du ønsker å støtte underskriftskampanjen må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse. Formålet med å registrere e-postadressen er (i) å kunne verifisere at en støtte til underskriftskampanjen er sendt fra en faktisk e-postadresse, (ii) å kunne sende deg e-post om utviklingen av underskriftskampanjen, samt (iii) å kunne sende deg e-post om mitt arbeid for bedre dyrevelferd og for å tilby deg ulike måter å støtte dyrevernarbeidet mitt på. Formålet med å registrere fornavn og etternavn er (i) å kunne verifisere at en støtte til underskriftskampanjen er sendt fra en faktisk person, samt (ii) å kunne gjøre kommunikasjonen med deg mer personlig.

Når du registrerer din støtte på underskriftskampanjen samtykker du til min behandling av opplysninger om deg. Behandlingsgrunnlaget er dermed personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke). Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å kontakte meg på norunphaugen@gmail.com.

Opplysningene lagres i våre databaser og deles ikke med andre, med unntak av hva som fremgår under “Deling av personopplysninger” under. Opplysningene lagres inntil du ber om at de slettes eller vi etter egen vurdering sletter dem.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Etter endt kampanje, overleverer jeg deretter ditt fulle navn slik det er signert, til den myndighet som står oppført som mottaker i underskriftskampanjen (Justisministeren v./Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruksministeren v./Mat og landbruksdepartementet).

Utover dette behandles alle opplysningene internt og deles ikke med annen tredjepart.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som jeg har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene vederlagsfritt i tråd med lovgivningen.

​Opplysninger skal utleveres på en sikker måte. Jeg vil utlevere opplysninger i elektronisk form hvis det ikke anmodes om noe annet.

Du kan når som helst be om å få slettet eller rettet dine personopplysninger, forutsatt at jeg ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller øvrige forpliktelser vi har.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du å rette, slette eller få utlevert dine opplysninger, ta kontakt på norunphaugen@gmail.com

Oppdatert 03.06.2020